Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc và các tỉnh

Đầu loto kết quả xổ số Đồng Tháp đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất

Đầu loto0123456789
XSDT 04/12/20232 lần0 lần1 lần4 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần4 lần
XSDT 27/11/20232 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
XSDT 20/11/20231 lần2 lần5 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
XSDT 13/11/20231 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
XSDT 06/11/20231 lần1 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
Tổng đầu loto76127118711714

Đuôi loto kết quả xổ số Đồng Tháp đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất

Đuôi loto0123456789
SXDT 04/12/20231 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần3 lần1 lần
SXDT 27/11/20232 lần2 lần2 lần0 lần0 lần1 lần1 lần2 lần4 lần4 lần
SXDT 20/11/20232 lần0 lần1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần4 lần
SXDT 13/11/20230 lần2 lần1 lần1 lần2 lần7 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
SXDT 06/11/20235 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần0 lần1 lần2 lần
Tổng đầu loto108108513661113

Tổng đầu đuôi loto kết quả xổ số Đồng Tháp đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất

Tổng đầu - đuôi0123456789
DT 04/12/20230 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
DT 27/11/20232 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần0 lần
DT 20/11/20234 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần
DT 13/11/20232 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần
DT 06/11/20233 lần4 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần0 lần1 lần
Tổng đầu loto11161187128638