Thống kê 2 số cuối đặc biệt

Thống kê loto xiên xổ số miền Bắc 06/12/2023 có số lần về nhiều trong 30 ngày gần nhất

Loto xiên 2 hay vềLoto xiên 3 hay về
10 - 797 lần04 - 10 - 795 lần
03 - 106 lần28 - 62 - 645 lần
04 - 106 lần01 - 30 - 824 lần
07 - 556 lần03 - 10 - 274 lần
07 - 996 lần03 - 10 - 364 lần
10 - 186 lần03 - 10 - 724 lần
10 - 366 lần03 - 10 - 904 lần
10 - 446 lần03 - 58 - 904 lần
10 - 486 lần04 - 10 - 264 lần
10 - 626 lần04 - 10 - 694 lần

Đầu loto kết quả xổ số Đà Nẵng đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất

Đầu loto0123456789
XSDNA 02/12/20233 lần3 lần2 lần1 lần5 lần0 lần2 lần0 lần2 lần0 lần
XSDNA 29/11/20235 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần4 lần0 lần3 lần
XSDNA 25/11/20232 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
XSDNA 22/11/20231 lần0 lần3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần
XSDNA 18/11/20231 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần
XSDNA 15/11/20231 lần0 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần5 lần
XSDNA 11/11/20232 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
XSDNA 08/11/20230 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần3 lần1 lần
Tổng đầu loto15131513181310171119

Đuôi loto kết quả xổ số Đà Nẵng đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất

Đuôi loto0123456789
SXDNA 02/12/20232 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
SXDNA 29/11/20233 lần2 lần0 lần5 lần1 lần4 lần0 lần0 lần2 lần1 lần
SXDNA 25/11/20230 lần0 lần4 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
SXDNA 22/11/20231 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
SXDNA 18/11/20234 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần0 lần2 lần
SXDNA 15/11/20232 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần4 lần1 lần
SXDNA 11/11/20231 lần3 lần3 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần0 lần
SXDNA 08/11/20231 lần1 lần1 lần0 lần6 lần1 lần5 lần0 lần2 lần1 lần
Tổng đầu loto14121615182113101312

Tổng đầu đuôi loto kết quả xổ số Đà Nẵng đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất

Tổng đầu - đuôi0123456789
DNA 02/12/20231 lần2 lần1 lần5 lần2 lần0 lần2 lần0 lần4 lần1 lần
DNA 29/11/20232 lần2 lần1 lần4 lần1 lần4 lần1 lần0 lần0 lần3 lần
DNA 25/11/20233 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
DNA 22/11/20232 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần
DNA 18/11/20232 lần0 lần2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần4 lần
DNA 15/11/20231 lần0 lần0 lần1 lần4 lần1 lần1 lần3 lần3 lần4 lần
DNA 11/11/20231 lần6 lần1 lần3 lần3 lần0 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
DNA 08/11/20232 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần2 lần
Tổng đầu loto1418920151016111516